Tato stránka obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Amgen registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přípravcích jsou výhradně určeny pro oblast České republiky. Pro více informací o dostupnosti daného přípravku v jiné zemi, prosím vyberte tuto zemi na stránce Amgen ve světě.

Společnost Amgen se zavázala k ochraně bezpečí pacientů a oddělení globální bezpečnosti pacientů je odpovědné za dohled nad činností v oblasti farmakovigilance. Bezpečnost pacientů je naší nejvyšší prioritou. Abychom splnili náš závazek v této oblasti, globální tým pro bezpečnost pacientů společnosti Amgen uplatňuje komplexní, nepřetržitý a důsledný přístup k farmakovigilanci.