Výzkum a vývoj společnosti Amgen usiluje o zkvalitňování a prodlužování života pacientů trpících závažnými onemocněními. Abychom mohli toto poslání rozvíjet, vybudovali jsme organizaci proslulou špičkovými vědci, kteří mají nadání potřebné k uplatňování nových přístupů v léčbě nemocí.

Strategie našeho výzkumu a vývoje je zaměřená na vybudování efektivní organizace a využití našich talentů, určení prvořadých investic a využívání vědeckých příležitostí.

Díky našemu propojení technologií a biotechnologií nyní máme skvělé příležitosti pro objevování a vývoj dalších inovativních léků. Vědecký úspěch společnosti Amgen je zakořeněn v těchto jedinečných schopnostech a přístupech:

Ruce s pipetou

Náš výzkum

Naši špičkoví vědci uplatňují inovativní přístupy ve výzkumu a vývoji a využívají nejmodernější technologie pro design nových léčiv a terapeutických přístupů.

DNA chip

Naše pipeline

Jsme průkopníky ve využívání živých buněky k výrobě biologických léků. Naše robustní pipeline je založená na nejmodernější vědě a molekulárním inženýrství s cílem vyvinout transformativní léky se silným účinkem.

Pacientka na kapačce

Klinické studie

Během výzkumu a vývoje využíváme inovativní technologie a neustále vylepšujeme naše klinická hodnocení, abychom nové účinné léky dostali co nejdříve k pacientům.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.