Při veškerém našem snažení ve společnosti Amgen usilujeme o to, abychom naplňovali naše poslání. Tím je služba pacientům. Každý krok na naší cestě se řídí hodnotami, které nás charakterizují.

 • O videu

 • Zobrazit přepis

Čím se Amgen odlišuje – naši lidé, naše hodnoty

Autentické výpovědi našich zaměstnanců o tom, jak v Amgenu pracujeme, jaké jsou naše hodnoty a co je naším posláním.

Čím se Amgen odlišuje:

Tohle jsou naši lidé, kteří žijí naším posláním, ambicemi a hodnotami.

Naše poslání

Posláním společnosti Amgen je skutečně sloužit pacientům. Všichni víme, že smyslem naší práce je sloužit pacientům. Naším posláním je sloužit pacientům prostřednictvím našich každodenních činností. To, co mě přivedlo k Amgenu, je opravdu a upřímně to, jak firma staví pacienty do centra dění.

Naše ambice

Naší ambicí jako společnosti je být nejlepší společností na světě v oblasti lidské terapie Nesnažíme se být jen průměrní nebo skoro průměrní. Chceme být nejlepší.

Naše hodnoty

Naše práce je podložená vědou, tedy daty. Věda je to, co tady dělám. Věda je to, co následně vede k objevům. Naše práce je založena na vědě, což znamená, že používáme analytický přístup ke kladení náročných otázek a řešení složitých problémů. Každý den soutěžíme, abychom poskytli konkurenční výhodu. Vzájemně se motivujeme a klademe si výzvy, abychom odvedli co nejlepší výkon. Abychom byli připraveni konkurovat jiným, ale zároveň se chovali velmi ohleduplně. Amgen je pro pacienty přínosem, protože jim přináší bezpečné a účinné molekuly. Není to jen o tom, jak vydělat peníze, ale ve skutečnosti se snažíte přijít na to, jak můžete s pomocí vědy pomoct pacientům. Amgen vždy nalezne způsob, jak odměnit lidi. A to nejen finančně, může to být také poskytováním zpětné vazby a vyjádřením skutečného uznání. Dodržování etického chování není volbou. Je to základní a zásadní záležitost. Není to tak, že cíle světí prostředky. To, jakým způsobem se do cíle dostaneme, je pro nás podstatné. Důvěra a respekt jsou jedny ze klíčových hodnot společnosti Amgen. Jsou zásadní pro vše, co ve společnosti Amgen děláme. Společnost věří, že odvedeme dobrou práci. Společnost věří v naše zapojení. Vidím, že kvalita je jednou z nejdůležitějších věcí. Společnost Amgen se hluboce zavázala ke kvalitě, ať už se jedná o navrhování programů a protokolů pro výrobu léků, nebo o následné dodávání těchto přípravků. Bez spolupráce různých týmů, přesněji různých týmů v různých zemích, bychom nebyli tím, kým jsme dnes. Pracovat v týmu pro nás také znamená mít důvěru v ostatní členy týmu a podporovat je při přijímání zásadních rozhodnutí. Líbí se mi věta, která říká, že sám jdeš rychleji, ale společně dojdeme dál. To, co nyní cítíme, je pocit sounáležitosti. Spolupráce, komunikace a zodpovědnost znamená zapojit všechny zúčastněné strany a udržovat je stále aktivní. Je důležitémít různorodé týmy, důvěřovat si navzájem a spolupracovat na všech úrovních. Pro mě to znamená sdílet svůj názor, aktivně naslouchat názorům všech ostatních a stát si za svou prací.

Čím se Amgen odlišuje

Je to věda založená na molekulách. Je to tým, přátelé, které mám ve firmě. Je také nesmírně uspokojující vědět, že to, co děláte, přináší tak významný přínos do života jiných lidí. h. To, co děláte, má skutečný smysl. Věřím, že ze sebe můžeme vydat to nejlepší, abychom mohli udělat to nejlepší pro naše produkty, a tím i pro naše pacienty. Takto pracujeme.


Naše poslání

Naším posláním je sloužit pacientům.


Naše hodnoty

 • Být vědecky orientovaní

  Náš úspěch závisí na špičkových vědeckých inovacích, bezúhonném jednání i neustálém zlepšování veškerých aspektů našich činností prostřednictvím uplatňování vědeckého přístupu. Ten vnímáme jako proces sestávající z mnoha kroků, včetně navržení správného experimentu, shromažďování dat, jejich analýz a racionálního rozhodování. Nejedná se o proces subjektivní nebo emocionální, ale spíš o logický, otevřený a racionální. Využívání vědeckého přístupu si velice ceníme a snažíme se jej aplikovat ve všech oblastech naší společnosti.

 • Intenzivně soutěžit a vítězit

  Soupeříme s časem, vlastními minulými úspěchy i konkurenty v oboru, abychom rychle dosáhli vysoce kvalitních výsledků. Chceme-li vítězit, musíme riskovat. Nesmíme se nechat ukolébat předchozími úspěchy. Přestože soutěžíme s nejvyšším nasazením, dodržujeme vysoké etické standardy a požadujeme bezúhonné jednání v kontaktu s konkurencí, zákazníky, partnery i mezi sebou navzájem.

 • Vytvářet hodnoty pro pacienty, zaměstnance i akcionáře

  Hodnotu vytváříme tím, že se zaměřujeme na potřeby pacientů. Ve společnosti Amgen budujeme pracovní prostředí poskytující zaměstnancům příležitosti k plnému rozvíjení osobního potenciálu. Snažíme se zajistit vysokou dlouhodobou návratnost akcionářům a zároveň nacházet rovnováhu mezi potřebami pacientů, zaměstnanců i akcionářů.

 • Být etičtí

  Neúnavně uplatňujeme nejvyšší etické standardy, a to i pokud jde o naše přípravky, služby a komunikaci.

 • Věřit a respektovat se navzájem

  Ve společnosti Amgen jsou důležité všechny činnosti i každý jednotlivec. Přitahujeme různorodé, talentované a loajální zaměstnance a vytváříme pro ně prostředí, které podporuje inkluzi, respekt i individuální odpovědnost a umí ocenit rozmanitost. Důvěra je posilována prostřednictvím osobní iniciativy a rychlým dosahováním kvalitních výsledků.

 • Zajišťovat kvalitu

  Kvalita je základním kamenem všech našich činností. Vyhledáváme nejkvalitnější informace, rozhodnutí i lidi. Naším výstupem jsou vysoce kvalitní přípravky a služby. Kvalita je nedílnou součástí veškerého našeho snažení.

 • Pracovat týmově

  Naše týmy co nejrychleji uvádějí přelomové vědecké objevy z laboratoří do klinického využití a dál na trh, podporují i další aspekty našeho podnikání. Spolupráce různorodých týmů vede k těm nejlepším rozhodnutím ve prospěch pacientů, zaměstnanců i akcionářů. Struktura týmů dává zaměstnancům společnosti Amgen příležitost, aby ovlivňovali směřování organizace, získávali širší povědomí o své funkci v rámci celé společnosti a naplňovali maximálně svůj potenciál.

 • Komunikovat, spolupracovat a být zodpovědní

  Vedení společnosti Amgen vyhledává nové nápady a do důležitých rozhodnutí zapojuje i hlavní zúčastněné strany. Silní lídři při hledání nových nápadů věnují patřičnou pozornost rozmanitým názorům, protichůdným pohledům na věc i otevřenému dialogu. Včas, srozumitelně a otevřeně informují o rozhodnutích i jejich zdůvodnění. Jakmile je rozhodnutí přijato, odpovědnost za jeho výsledky a rychlou implementaci přebírají týmy a jejich lídři.