Prohlášení společnosti Amgen o ochraně osobních údajů v Evropě

Amgen Inc., a/nebo její pobočky vč. Amgen s.r.o. a spolupracující partneři (souhrnně dále jen „Amgen“, „my“ nebo „naše") se zavazují respektovat vaše soukromí a vaše osobní informace. Toto prohlášení popisuje postupy v oblasti ochrany osobních údajů ve společnosti Amgen.

Pokud jste zdravotnický pracovník, přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů zdravotnických pracovníků

Amgen bude zacházet s vašimi osobními údaji v souladu s platnými zákonnými požadavky.

Všem uživatelům našich webových stránek doporučujeme, aby si pečlivě přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a podrobněji se tak seznámili s postupy a zásadami, které jsme vyvinuli pro zabezpečení osobních a zdravotních informací, a lépe porozuměli našim vztahům se třetími stranami, jež mohou mít k těmto informacím přístup.

 • I. Shromažďování, používání a předávání osobních údajů

  A. Informace o účastnících klinických studií

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vaší účasti v klinickém hodnocení se obraťte na Hlavního zkoušejícího studie a/nebo si přečtěte informovaný souhlas a další dokumenty klinického hodnocení, které jste obdrželi.

  B. Informace o pacientech

  Jestliže se obrátíte na společnost Amgen v souvislosti se svojí zkušeností s účastí v jednom z našich programů na podporu pacientů nebo používání některého z našich produktů nebo služeb, včetně zprávy o nežádoucí příhodě („nežádoucím účinku“) nebo vadě či problému s kvalitou výrobku Amgen, který jste obdrželi, můžeme vás požádat o konkrétní informace, včetně iniciál pacienta, věku, pohlaví a předepisujícího lékaře. Informace, které nám poskytnete, můžeme použít při předkládání zpráv regulačním orgánům podle požadavků zákona (např. Federálnímu úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA; Evropské agentuře pro léčivé přípravky apod.) a/nebo pro účely zlepšení kvality nebo podpory ve vztahu ke spravovaným programům. Informace můžeme také použít ke kontaktování lékaře, který lék předepsal, za účelem následné kontroly týkající se nežádoucí příhody („nežádoucího účinku“) související s používáním našeho produktu.

  Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, které vykonávají některé činnosti naším jménem, například operátorům našeho call centra a dalším subjektům, které nám pomáhají při odpovídání na vaše dotazy a při zpracování zpráv o vašich zkušenostech.

  C. Informace o zdravotnických odbornících a jejich zaměstnancích

  Pokud jste zdravotnický odborník, přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů zdravotnických pracovníků  

  D. Informace o uživatelích našich webových stránek

  Všichni uživatelé našich webových stránek

  Termín osobní údaje používaný v kontextu tohoto prohlášení se vztahuje na veškeré informace, které vás identifikují nebo které mohou být použity k vaší identifikaci, například vaše jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa.

  Pokud používáte naše webové stránky, potvrzujete tím, že jste si přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a že souhlasíte s našimi podmínkami použití.

  Zpracování vašich osobních informací společností Amgen je založeno na některém z následujících zákonných titulů: (A) oprávněné obchodní účely, (B), pokud jste poskytli souhlas, (C) za účelem plnění právních a regulačních povinností společnosti Amgen a (D) za účelem plnění smlouvy, v jejímž rámci jste byli zapojeni.

  Oprávněné obchodní účely společnosti Amgen Zpracovávání
  • odborné a vědecké činnosti Amgen
  • propagace a hodnocení produktů a služeb Amgen
  • zvýšení našeho porozumění tomu, jak jsou naše výrobky používány při léčbě chorob, pro které jsou uváděny na trh
  • K vytvoření souhrnných dat, které budou použity pro obchodní účely společnosti Amgen, včetně výzkumu zaměřeného na vylepšení našich produktů, a analýz, které nám mohou pomoci zlepšit naše služby. Tato souhrnná data mohou být v některých případech odvozena z kombinace osobních údajů, které se rozhodnete poskytnout na našich webových stránkách vy nebo ostatní uživatelé těchto stránek
  Dodržování právních a regulačních povinností
  • pro účely plnění povinností týkajících se bezpečnostních hlášení a farmakovigilance; pokud se obrátíte na Amgen ohledně svých zkušeností s používáním některého z našich produktů, můžeme vámi poskytnuté informace zahrnout do bezpečnostních hlášení, které jsme povinni předkládat regulačním orgánům (např. Federálnímu úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA nebo Evropské agentuře pro léčivé přípravky apod.). Informace můžeme také použít ke kontaktování lékaře, který lék předepsal, za účelem následné kontroly týkající se nežádoucí události související s používáním našeho produktu
  Souhlas
  • abychom vám umožnili přístup k online službám společnosti Amgen jako jsou dotazníky, zdravotní průzkumy, nástroje pro správu péče, vyhodnocení kvality péče nebo jiné online aktivity
  • abychom vám umožnili účast v diskusním fóru nebo chatovací místnosti Amgen

  Uchováváme záznam o IP adrese vašeho počítače. Konkrétní IP adresu budeme s vaší osobou moci spojit pouze v případě, že jste nám při používání webových stránek poskytli identifikační osobní údaje. IP adresu vašeho počítače můžeme používat k udržení komunikace s vámi při pohybu na našich webových stránkách a k přizpůsobení obsahu webových stránek.

  Informace o vašem používání webových stránek společnosti Amgen shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies. Tyto informace budeme moci s vaší osobou spojit pouze v případě, že jste nám při používání webových stránek poskytli identifikační osobní údaje. Údaje získané prostřednictvím souborů cookie můžeme použít:

  • k přizpůsobení našich stránek na základě předvídání informací a služeb, které pro vás mohou být zajímavé;
  • ke zlepšení fungování našich webových stránek sledováním webového provozu v oblíbených oblastech a k úpravám služeb a informací, které poskytujeme, abychom vyhověli poptávce zákazníků; a
  • pro naše obchodní účely, včetně operací na našich webových stránkách, výzkumu a produktové analýzy, které nám pomáhají zpřístupňovat naše produkty.

  Další informace o používání souborů cookie společností Amgen naleznete v našich Zásady pro používání souborů cookies

  Osoby, které se zaregistrují k používání našich online informací a služeb

  Pokud se rozhodnete zaregistrovat k využívání našich online informací a služeb, můžeme rovněž shromažďovat a používat osobní údaje, které nám poskytnete (například vaše jméno a kontaktní údaje) k tomu, abychom vám poslali e-mail potvrzující vaši registraci a abychom reagovali na vaše dotazy. Na vaši žádost vám také můžeme zasílat e-maily s informacemi, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, včetně informací o našich produktech a službách.

  Osoby, které se účastní našich online interaktivních služeb

  Pokud se rozhodnete účastnit se našich online interaktivních služeb (např. zdravotních dotazníků a nástrojů pro správu péče), budeme shromažďovat osobní údaje, které se rozhodnete nám sdělit (tyto údaje mohou zahrnovat zdravotní informace), a budeme je analyzovat za účelem zjištění nových skutečností, které by nám mohly pomoci lépe pochopit, jak jsou naše výrobky používány při léčbě chorob, pro které jsou uváděny na trh. I když vás informace, které nám poskytnete prostřednictvím těchto interaktivních služeb, nemusí identifikovat, můžeme je propojit s dalšími informacemi, které nám poskytnete jinde na našem webu, a které vás identifikují. Tyto informace můžeme kombinovat s informacemi ostatních uživatelů webu k vytvoření souhrnných dat, které použijeme pro naše obchodní účely, včetně výzkumu a analýz s cílem zlepšení našich produktů.

  E. Informace o uchazečích o zaměstnání

  Na našem webu můžete vyhledávat volné pozice, o které se můžete ucházet. Další informace týkající se osobních údajů, které mohou být shromažďovány v rámci vaší žádosti o pracovní pozici, najdete ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů (Amgen Careers Online Privacy Statement) na adrese: https://careers.amgen.com

  F. Informace o dalších osobách

  Pokud jste zdravotnický odborník nebo zdravotnická organizace, odpovídáte za získání souhlasu vašeho pacienta v případě poskytnutí jeho osobních zdravotních informací prostřednictvím našich webových stránek. To platí i v případě, že zadáváte osobní údaje jménem někoho jiného, například jako pečovatel. Poskytnutím těchto informací prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu získali pacientův souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že informace o pacientech nesmějí být zveřejňovány na diskusním fóru nebo v chatovací místnosti Amgen.

  G. Předávání informací dodavatelům a poskytovatelům služeb

  Máme vztahy s různými dodavateli a poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají navrhovat a udržovat naše počítačové systémy a zabezpečení, odpovídají na e-maily a dotazy zákazníků, analyzují naše data či vytvářejí speciální propagační akce. Našim dodavatelům nedovolujeme využívat informace našich zákazníků pro účely nad rámec našeho vzájemného smluvního vztahu.

  H. Přenos údajů do zahraničí

  Amgen je nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech. Společnost Amgen má datová centra po celém světě, včetně Evropské unie a Spojených států. Společnost Amgen může zpracovávat osobní údaje v celosvětových databázích, k nimž mají přístup oprávnění zaměstnanci společnosti Amgen po celém světě.

  Přenosy mimo Evropu se provádějí v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí. Bez ohledu na to, kde se vaše osobní údaje shromažďují nebo zpracovávají, společnost Amgen zaručí a zajistí, že poskytovatelé služeb dodrží přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření na ochranu vašich osobních údajů.

  Příjemci Ochrana přenosu osobních údajů do zemí, které Komise EU prohlásila za neadekvátní Další informace
  Skupina společností Amgen Závazná podniková pravidla společnosti Amgen Informace o závazných podnikových pravidlech společnosti Amgen nebo o podání stížnosti na zpracování vašich osobních údajů a porušení závazných firemních pravidel naleznete zde: www.amgen.com/bcr
  Dodavatelé zpracovávající osobní údaje podle pokynů společnosti Amgen Vzorové smlouvy (standardní smluvní doložky) v podobě schválené Evropskou komisí

  Informace o vzorových smlouvách, včetně obsahu vzorových smluv, naleznete zde: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

  Více informací o používání vzorových smluv společností Amgen Vám poskytne kancelář společnosti Amgen pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@amgen.com

 • II. Odkazy na jiné webové stránky

  Webové stránky Amgen poskytují odkazy na jiné weby, kde podle našeho názoru můžete najít užitečné a zajímavé informace. Upozorňujeme však, že nepodporujeme ani nedoporučujeme obsah nebo služby těchto stránek a neneseme odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto webů. Doporučujeme vám, abyste byli opatrní a přečetli si zásady ochrany osobních údajů u každé stránky, kterou navštívíte. Nezapomeňte, že informace uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromažďované společností Amgen.

 • III. Webové stránky spolupracujících partnerů

  Vaše osobní údaje budou přístupné pouze společnosti Amgen a třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje podle pokynů společnosti Amgen jako zpracovatelé údajů. Můžeme použít třetí strany k poskytování služeb a informací na našich webových stránkách a můžeme poskytovat některé služby společně s našimi spolupracujícími partnery (například jiné farmaceutické společnosti) za předpokladu, že jste s takovým použitím souhlasili. Zveřejnění a použití osobních údajů třetími stranami jednajícími podle pokynů společnosti Amgen probíhá na základě smluv vyžadujících vhodnou ochranu osobních údajů.

  Na webu spolupracujících partnerů uvidíte logo společnosti Amgen i logo spolupracujícího partnera. Pro přístup ke službám, které jsou k dispozici na webu spolupracujícího partnera, budete možná muset vyplnit nový registrační formulář online a tyto registrační údaje mohou být sdíleny se spolupracujícími partnery Amgen.

  Pokud to vyžadují platné zákony, pravidla a předpisy, osobní údaje předáme regulačním orgánům a etickým komisím a/nebo v některých omezených případech, bude Amgen muset vaše osobní údaje vydat v reakci na rozhodnutí soudu, předvolání, příkaz k prohlídce, zákon nebo nařízení.

  Identifikovatelné informace nebo zdravotní osobní údaje, které poskytnete na našich webových stránkách, neprodáme a nesdělíme, přímo ani nepřímo, externí třetí straně.

 • IV. Zásady týkající se dětí

  Obsah webových stránek a služby společnosti Amgen jsou určeny pro dospělé uživatele. Web není určen pro děti. Pokud se dozvíme, že nám své osobní nebo zdravotní informace dobrovolně sdělila nezletilá osoba, nebo že poskytovatel péče dobrovolně sdělil informace o pacientovi, kterého identifikujeme jako nezletilého, tyto informace z naší aktivní databáze odstraníme, pokud platné zákony nevyžadují jejich uchování.

 • V. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů / volby (včetně přístupu k osobním údajům a jejich oprav a podání stížností)

  • Jak lze získat přístup, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, které zpracováváme?

   Máte právo požádat o přístup, opravu/aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů (včetně vašich zdravotních informací). Takový požadavek můžete předložit kdykoli - obraťte se na Pověřence pro ochranu osobních údajů na privacy@amgen.com nebo na adrese Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7. Poskytneme vám přístup k informacím, které o vás máme, k jejich opravě/aktualizaci a/nebo odstranění těchto informací, které nám poskytl zdravotnický odborník nebo spotřebitel v kontextu nežádoucí příhody související s lékem.

   Není technicky možné odstranit z našich serverů každý záznam vašich informací. Nutnost zálohovat naše systémy pro ochranu informací před nechtěnou ztrátou znamená, že kopie informací o vás (včetně informací souvisejících s vaším zdravím) mohou existovat v nevymazatelném formátu a bude pro nás obtížné nebo nemožné je vyhledat.

   Pokud to však připouští zákon, Amgen odstraní vaše osobní údaje (včetně zdravotních údajů) uložené v databázích, které Amgen aktivně používá pro výzkum a každodenní obchodní činnosti nebo které jsou uložené na ostatních snadno prohledávatelných médiích. Kromě toho vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje uložené v nevymazatelném formátu po obdržení vaší žádosti o odstranění, s výjimkou případů stanovených zákonem.

  • Jak lze uplatnit právo na přenositelnost dat?

   Podle práva na přenositelnost dat máte právo požádat, aby vám (za určitých podmínek) byly předány vaše osobní údaje poskytnuté společnosti Amgen, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu - kontaktujte kancelář pro ochranu soukromí společnosti Amgen na adrese privacy@amgen.com

  • Jak lze podat stížnost dozorčímu orgánu?

   Pokud se domníváte, že společnost Amgen při zpracování osobních údajů porušuje platné právní předpisy, pravidla nebo nařízení, máte právo podat stížnost u místního dozorčího orgánu. Kontaktní údaje na váš místní dozorčí orgán naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Jak uchováváme a chráníme osobní údaje

  Vaše osobní údaje uchováváme jako kombinaci vytištěných a elektronických souborů. Elektronické soubory jsou uloženy na serverech, které jsou pro společnost Amgen provozovány a udržovány třetí stranou na základě smlouvy se společností Amgen.

  Chceme, aby vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečené. Pro zajištění integrity a důvěrnosti osobních údajů (včetně zdravotních informací), které jste nám poskytli, můžeme podle potřeby použít šifrování. V rámci dalších bezpečnostních opatření udržujeme všechny osobní informace (včetně zdravotních informací) fyzicky za firewallem a dalšími síťovými zařízeními pro zabezpečení, která zabraňují útočníkům v přístupu.

  Společnost Amgen zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a zachová vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a předpisů.

  Dodržovaná kritéria určuje:

  • účel, pro který jsou osobní údaje shromažďovány, a plnění tohoto účelu
  • titul, na základě kterého jsou osobní údaje shromažďovány: např. v případě souhlasu jej můžete kdykoli odvolat,
  • povinných lhůt vycházejících ze smluvních nebo regulačních požadavků
 • VII. Kontaktujte nás

  Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, přejete si podat stížnost, požadujete přístup za účelem opravy svých osobních údajů nebo požadujete další informace o specifické činnosti zpracování, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Amgen na adrese privacy@amgen.com nebo na adrese Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Aktualizováno v dubnu 2023