INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Oznamovací systém společnosti Amgen s.r.o

Společnost Amgen s.r.o. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřídila vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého přijímá oznámení o možném protiprávním jednání. Pro podání takového oznámení se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které přijímají oznámení, a primárně zkoumají jejich důvodnost a navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem:

  • písemně prostřednictvím níže uvedených emailových adres či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání kontaktujte některou příslušných osob na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušné osoby společnosti Amgen podle zákona o ochraně oznamovatelů:

  • Martina Hauserová, email: mhausero@amgen.com, tel. +420 602 510 373
  • Przemysław Bukowy, email: pbukowy@amgen.com, tel. +48 609 375 747

Adresa pro podání písemných oznámení poštou: Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika (při zasílání oznámení poštou uveďte na obálku i jméno některé z výše uvedených příslušných osob a označte obálku „OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT“)

Externí oznamovací systém

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky, a to zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace o externím oznamovacím systému naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Oznamovateli, který takové oznámení podá, zároveň nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.