Amgen a jeho společenská odpovědnost

Naším závazkem je neustále pozitivně ovlivňovat svět vším tím, co ve společnosti Amgen děláme. Společenskou odpovědnost (ESG = Environmental, Social and Corporate Governance) proto máme v Amgenu stále na paměti při všech našich aktivitách.

Amgen si zakládá na vlastním etickém kodexu, který dodržují všichni zaměstnanci společnosti po celém světě. Působíme ve 100 zemích světa a ve všech se snažíme být přirozenou součástí tamní kultury. S tím souvisí činnost Nadace Amgen, jejímž cílem je pomáhat odstranit nerovnost v přístupu ke zdravotním službám, podpora lokálního vzdělávání a popularizace vědy mezi mladými lidmi.

Naše společnost v České republice podporuje prostřednictvím grantů řadu pacientských sdružení a pravidelně pořádá dny dobrovolnictví, při nichž zaměstnanci pomáhají neziskovým organizacím a sdružením.

Více o našem přístupu k ESG se dozvíte ve videích:

  • O videu

  • Zobrazit přepis

Pomáháme budovat udržitelnou budoucnost

Inspirujeme další generaci vědců. Rozšiřujeme přístup ke zdravotní péči po celém světě. Pomáháme budovat udržitelnou a inkluzivní budoucnost.

Naše snahy v oblasti ESG jsou zakotveny v našem poslání sloužit pacientům. Snažíme se zvyšovat vzdělání v oblasti vědy. Inspirujeme další generaci vědců. Rozšiřujeme přístup ke zdravotní péči po celém světě. Pomáháme budovat udržitelnou a inkluzivní budoucnost. Každý pacient. Kdykoliv.

  • O videu

  • Zobrazit přepis

Čtyři strategické pilíře našeho ESG

Náš ESG rámec je postavena na čtyřech strategických pilířích: Zdraví lidé, Zdravá společnost, Zdravá planeta, Zdravý Amgen.

Náš ESG rámec řídí akce, které nám pomáhají urychlit udržitelný a inkluzivní růst. Náš ESG rámec je postavena na čtyřech strategických pilířích: Zdraví lidé, Zdravá společnost, Zdravá planeta, Zdravý Amgen. To nám pomáhá pohlížet na ESG v celém našem podnikání a začlenit naše aktivity do dlouhodobé strategie. Zdraví lidé: Zaměřujeme se na odstraňování překážek, které omezují přístup ke zdravotní péči, aby lidé mohli žít svůj život co nejlépe. Zdravá společnost: Pracujeme na spravedlivější společnosti pro naše zaměstnance a lidi, pro které tu jsme. Zdravá planeta: Upřednostňujeme udržitelnost a snažíme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí, abychom zachovali přírodní zdroje pro příští generace. Zdravý Amgen: Klademe vysoké standardy na náš provoz a neustále se snažíme reflektovat hodnoty Amgenu ve své kultuře, přípravcích a strategii. Každý pacient. Kdykoli.

  • O videu

  • Zobrazit přepis

Podporujeme rovný přístup ke zdravotní péči

Spolupracujeme s partnery na rozšíření přístupu k našim lékům a posilujeme zdravotní systémy, aby lépe sloužily pacientům a podporujeme rovný přístup ke zdavotní péči.

Spolupracujeme s partnery na rozšíření přístupu k našim lékům, posilujeme zdravotní systémy, aby lépe sloužily potřebným pacientům po celém světě. Podpora rovného přístupu ke zdravotní péči zlepšuje zdraví lidí v komunitách s nedostatečnými službami, což nám umožňuje budovat nové vztahy a získávat jedinečné perspektivy, které nám v budoucnu umožní lépe uspokojovat potřeby pacientů. Každý pacient. Kdykoli.

Společenská odpovědnost Amgenu

Zjistěte více o našich ESG aktivitách na globální úrovni včetně korporátních ESG reportů