Společnost Amgen jako člen EFPIA (Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací) a AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) přistoupila k iniciativě „Transparentní spolupráce", jejímž primárním cílem je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zdravotnickými organizacemi a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb.

Platby nebo jiná plnění (Transfer of Values, ToV) poskytnuta společností Amgen zdravotnickým odborníkům (HCP) a zdravotnickým organizacím (HCO) jsou od roku 2015 zveřejňována na internetových stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Máte-li nějaký dotaz v souvislosti s iniciativou Transparentní spolupráce a informacemi zveřejněnými za společnost Amgen, kontaktujte nás prosím na adrese transparency-czech@amgen.com.

Metodika použitá k přípravě zveřejnění a identifikaci plateb a jiných plnění poskytnutých společností Amgen je detailněji uvedena v dokumentech níže:

AMGEN: Metodologická poznámka 4.0

Kodexy EFPIA a místních asociací průmyslu, které upravují zveřejňování informací

AMGEN: Methodological Note 4.0

EFPIA & Local Industry Association Disclosure Codes