×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Seznam produktů (VPOIS)

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Amgen registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přípravcích jsou výhradně určeny pro oblast České republiky.

Pro více informací o dostupnosti daného přípravku v jiné zemi, prosím vyberte tuto zemi na záložce „Amgen ve světě“.

AMGEVITA® (adalimumab)

Souhrn údajů o přípravku Amgevita

PŘÍBALOVÝ LETÁK Amgevita

Přípravek AMGEVITA není na trhu v ČR dostupný.

BEKEMV (ekulizumab)

Souhrn údajů o přípravku BEKEMV

PŘÍBALOVÝ LETÁK BEKEMV

Přípravek BEKEMV není na trhu v ČR dostupný.

IMLYGIC (talimogen laherparepvek)

Souhrn údajů o přípravku Imlygic

PŘÍBALOVÝ LETÁK Imlygic

Přípravek Imlygic není na trhu v ČR dostupný.

KANJINTI® (trastuzumab)

Souhrn údajů o přípravku Kanjinti

PŘÍBALOVÝ LETÁK Kanjinti

Přípravek Kanjinti není na trhu v ČR dostupný.

×