×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

Amgen s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 02 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 221 773 500
Email: Reception-cz@amgen.com
IČ: 27117804

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 97583.

Pokud si přejete nahlásit nežádoucí účinek v souvislostí s užíváním léčivého přípravku Amgen či jinou stížnost na bezpečnost či jeho kvalitu, kontaktujte nás na telefonu +420 221 773 500 či napište zprávu na emailovou adresu eu-cz-safety@amgen.com.

Odesláním hlášení nežádoucího účinků souhlasí odesilatel se zpracováním uvedených osobních údajů společností Amgen s.r.o, zejména s uchováváním a předáváním údajů dle zákonných požadavků souvisejících se sledováním bezpečnosti léčivých přípravků. Zpracování adresních a identifikačních údajů v sídle správce probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Více informací o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně soukromí.“

Formulář hlášení nežádoucích účinků