20 let pomáháme pacientům v České republice žít jejich život naplno

  • O videu

  • Zobrazit přepis

Rytmus života

Bojujeme proti nejtěžším nemocem jako jsou rakovina, srdeční choroby, astma nebo osteoporóza, abychom pomohli milionům lidí na celém světě žít jejich život naplno.

Rytmus života se odvíjí v neustále se měnícím tempu. Některé okamžiky zůstanou zamlžené. Jiné plynou jen velmi pomalu. “Já jsem měl dvě blokády, které byly asi na 90 až 95 %.”…“Můžete mít rakovinu.”… “A mě diagnostikovali mnohočetný myelom.” Ale bez ohledu na životní tempo není nic cennějšího než čas, který máme k jeho prožití, a příležitost prožít každý okamžik naplno. Proto v Amgenu směřujeme rychle vstříc budoucnosti bojem proti nejtěžším nemocem. Díky svým kořenům v biotechnologické revoluci jsme dnes jednou z předních světových nezávislých biotechnologických společností. V každém desetiletí naší existence posouváme hranice lékařského výzkumu, vyvíjíme účinné terapie a spolehlivě je přinášíme pacientům. Bojujeme proti nejtěžším nemocem jako jsou rakovina, srdeční choroby, astma a osteoporóza, abychom pomohli milionům lidí na celém světě. Chemoterapie a nová kombinace léků byla tím, čemu jsem připisoval dík za to, že mi tak rychle odezněly příznaky. Žijeme v nové éře lidského zdraví. A společnost Amgen i nadále urychluje tempo změn - funguje udržitelně a čerpá z vlastních hlubokých znalostí vědy, abychom překonali to, co je dnes známo. Pronikáme do rozsáhlé knihovny lidských a genetických údajů, abychom odhalili nové poznatky o léčbě onemocnění. “Věřím, že Tony by tu s námi ještě byl, kdyby se mu dostalo řádné péče. Nepřála bych nikomu jinému zažít to, čím jsme si prošli.” Vytváříme nové léčebné postupy, které jsou přesnější a personalizovanější než kdy dříve, a vyvíjíme léky, které účinkují inovativním způsobem. Dokáží například léčbu zacílit na více míst v těle současně. Strojové učení a umělá inteligence nám pomáhají vyrábět léky rychleji a efektivněji tak, že nám pomáhají předvídat, které molekuly budou bezpečné a účinné. Také odstraňujeme bariéry, které omezují spravedlivý přístup ke zdravotní péči, aby naše léky byly dostupné více pacientům po celém světě. Posláním společnosti Amgen je sloužit pacientům, protože chceme, aby rytmus našich životů stále pokračoval. Chceme, abyste si vy i vaši blízcí naplno užívali každý okamžik života a mohli se spolehnout, že ještě spoustu dalších zažijete.

Amgen logo
O Amgenu

Amgen je společnost založená na hodnotách, na vědeckém poznání a inovacích s cílem přeměnit nové myšlenky a objevy na léky pro pacienty se závážnými onemocněními.

Chromozomy
Věda a inovace

Jsme průkopníky ve využívání živých buněky k výrobě biologických léků. Během výzkumu a vývoje využíváme inovativní technologie a neustále vylepšujeme naše klinická hodnocení.

Pacientka s dcerou
Poslání a hodnoty

Společnost Amgen se snaží sloužit pacientům tím, že přeměňuje vědecké poznatky s pomocí biotechnologie na léčbu, která bude moci uzdravovat nebo zachraňovat životy.

Rentgenový snímek
Terapeutické oblasti

Zaměřujeme se několik terapeutických oblastí: onkologii, hematologii, zdraví kostí, záněty, kardiovaskulární onemocnění, neurologii a nefrologii.

Schůzka s lékařem
Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky, zdravotnickými organizacemi a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému.

Rostlina v dlaních
Naše odpovědnost

Základem toho, co ve společnosti Amgen děláme, je snaha o pozitivní změnu, která jde nad rámec výroby životně důležitých léků.