×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE

Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky (HCP) a zdravotnickými organizacemi (HCO) a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu.

Společnost Amgen jako člen EFPIA (Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací) a AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) přistoupila k iniciativě „Transparentní spolupráce", jejímž primárním cílem je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zdravotnickými organizacemi a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb.

Platby nebo jiná plnění (Transfer of Values, ToV) poskytnuta společností Amgen zdravotnickým odborníkům (HCP) a zdravotnickým organizacím (HCO) jsou od roku 2015 zveřejňována na internetových stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Máte-li nějaký dotaz v souvislosti s iniciativou Transparentní spolupráce a informacemi zveřejněnými za společnost Amgen, kontaktujte nás prosím na adrese transparency-czech@amgen.com.

Metodika použita k přípravě zveřejnění a identifikaci plateb a jiných plnění poskytnutých společností Amgen je detailněji uvedena v dokumentu Amgen Methodological Note v české i anglické verzi.