×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Stručná fakta

Společnost Amgen se zavázala zpřístupňovat potenciál biologie pacientům trpícím závažnými onemocněními. Snaží se toho dosáhnout výzkumem, vývojem, výrobou a dodáváním inovativních léčiv pro humánní medicínu. Tento přístup staví na využití nástrojů, jako je pokročilá lidská genetika, k rozluštění komplikovaného charakteru onemocnění a porozumění základům lidské biologie.

Jádrem naší strategie je víra, že inovativní vysoce specializované léky s významným klinickým účinkem v léčbě závažných onemocnění jsou přínosem nejen pro pacienty, ale pomáhají snížit i ekonomickou a sociální zátěž, kterou pro dnešní společnost nemoci znamenají.

Společnost Amgen se zaměřuje na oblasti, ve kterých je poptávka po léčbě vysoce neuspokojená, a využívá svých odborných znalostí při hledání řešení, jež zlepšují výsledky léčby a co nejvíce zkvalitňují život pacientů. Coby inovátor v oboru biotechnologií společnost Amgen od roku 1980 vyrostla v jednu z předních světových nezávislých biotechnologických firem, dostala se k milionům pacientů po celém světě a neustále vyvíjí nové léky, které se mohou stát přelomovými.

Inovativní léky

Působíme přibližně ve stovce zemí a regionů celého světa a naše inovativní léky se dostaly k milionům pacientů bojujících se závažnými onemocněními.

Zaměřujeme se na šest oblastí léčby:

kardiovaskulární choroby, onkologii, osteologii, neurovědy, nefrologii a zánětlivá onemocnění. Naše léky jsou obvykle určeny pro léčbu onemocnění, pro něž existují omezené možnosti léčby, nebo léky nabízející schůdnou alternativu k již existujícím možnostem.

Transformativní výzkum

Porozumění základním biologickým mechanismům nemoci je základem výzkumného snažení společnosti Amgen a významnou měrou tak přispívá k vývoji širokého a rozmanitého spektra možných nových léků. Přístup společnosti Amgen, který staví „biologii na první místo“ dovoluje svým vědcům, aby nejprve zkoumali složité molekulární cesty nemoci, a až poté určili, jaký druh léku nebo modality zajistí s největší pravděpodobností optimální účinnost a bezpečnost přípravku. Díky pokrokům ve zkoumání lidské genetiky společnost Amgen neustále vrhá nové světlo na molekulární kořeny nemocí. Dceřiná společnost Amgen deCODE Genetics, jež je celosvětovým lídrem v oboru lidské genetiky, dosahuje významných úspěchů při zlepšování způsobů, kterými určujeme a potvrzujeme cíle v léčbě lidských nemocí.

Špičková produkce léků pro biologickou léčbu

Léčba milionů vážně nemocných pacientů po celém světě závisí na bezpečné a spolehlivé výrobě biologických léků. Jako světový lídr v oboru výroby biologik společnost Amgen spolehlivě dodává vysoce kvalitní léčiva pacientům, kteří je potřebují. Pro zajištění kvality biologických léků jsou při výrobě každé šarže velmi důležité vynikající odborné znalosti, zkušenosti, vigilance a odpovědnost. Ve společnosti Amgen přikládáme pečlivé kontrole kvality a spolehlivosti dodávek pro pacienty stejnou důležitost jako vědeckým inovacím.