×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Poslání a hodnoty

Společnost Amgen se snaží sloužit pacientům tím, že přeměňuje vědecké poznatky a biotechnologii na léčbu, která bude moci uzdravovat nebo zachraňovat životy. Při veškerém našem snažení ve společnosti Amgen usilujeme o to, abychom naplňovali naše poslání. Tím je služba pacientům. Každý krok na naší cestě se řídí hodnotami, které nás charakterizují.

Naše poslání

Sloužit pacientům

Naše hodnoty

Být vědecky orientovaní

Náš úspěch závisí na špičkových vědeckých inovacích, bezúhonném jednání i neustálém zlepšování veškerých aspektů našich činností prostřednictvím uplatňování vědeckého přístupu. Ten vnímáme jako proces sestávající z mnoha kroků, včetně navržení správného experimentu, shromažďování dat, jejich analýz a racionálního rozhodování. Nejedná se o proces subjektivní nebo emocionální, ale spíš o logický, otevřený a racionální. Využívání vědeckého přístupu si velice ceníme a snažíme se jej aplikovat ve všech oblastech naší společnosti.

Intenzivně soutěžit a vítězit

Soupeříme s časem, vlastními minulými úspěchy i konkurenty v oboru, abychom rychle dosáhli vysoce kvalitních výsledků. Chceme-li vítězit, musíme riskovat. Nesmíme se nechat ukolébat předchozími úspěchy. Přestože soutěžíme s nejvyšším nasazením, dodržujeme vysoké etické standardy a požadujeme bezúhonné jednání v kontaktu s konkurencí, zákazníky, partnery i mezi sebou navzájem.

Vytvářet hodnoty pro pacienty, zaměstnance i akcionáře

Hodnotu vytváříme tím, že se zaměřujeme na potřeby pacientů. Ve společnosti Amgen budujeme pracovní prostředí poskytující zaměstnancům příležitosti k plnému rozvíjení osobního potenciálu. Snažíme se zajistit vysokou dlouhodobou návratnost akcionářům a zároveň nacházet rovnováhu mezi potřebami pacientů, zaměstnanců i akcionářů.

Být etičtí

Neúnavně uplatňujeme nejvyšší etické standardy, a to i pokud jde o naše přípravky, služby a komunikaci.

Věřit a respektovat se navzájem

Ve společnosti Amgen jsou důležité všechny činnosti i každý jednotlivec. Přitahujeme různorodé, talentované a loajální zaměstnance a vytváříme pro ně prostředí, které podporuje inkluzi, respekt i individuální odpovědnost a umí ocenit rozmanitost. Důvěra je posilována prostřednictvím osobní iniciativy a rychlým dosahováním kvalitních výsledků.

Zajišťovat kvalitu

Kvalita je základním kamenem všech našich činností. Vyhledáváme nejkvalitnější informace, rozhodnutí i lidi. Naším výstupem jsou vysoce kvalitní přípravky a služby. Kvalita je nedílnou součástí veškerého našeho snažení.

Pracovat týmově

Naše týmy co nejrychleji uvádějí přelomové vědecké objevy z laboratoří do klinického využití a dál na trh, podporují i další aspekty našeho podnikání. Spolupráce různorodých týmů vede k těm nejlepším rozhodnutím ve prospěch pacientů, zaměstnanců i akcionářů. Struktura týmů dává zaměstnancům společnosti Amgen příležitost, aby ovlivňovali směřování organizace, získávali širší povědomí o své funkci v rámci celé společnosti a naplňovali maximálně svůj potenciál.

Komunikovat, spolupracovat a být zodpovědní

Vedení společnosti Amgen vyhledává nové nápady a do důležitých rozhodnutí zapojuje i hlavní zúčastněné strany. Silní lídři při hledání nových nápadů věnují patřičnou pozornost rozmanitým názorům, protichůdným pohledům na věc i otevřenému dialogu. Včas, srozumitelně a otevřeně informují o rozhodnutích i jejich zdůvodnění. Jakmile je rozhodnutí přijato, odpovědnost za jeho výsledky a rychlou implementaci přebírají týmy a jejich lídři.

Amgen Update Regarding COVID-19 For Media, March 23, 2020

As the COVID-19 pandemic continues to evolve, we are committed to doing everything we can to keep our staff and their families safe, as well as to help the communities where we live and work reduce the number of people exposed to the virus. We are also committed to continuing to deliver an uninterrupted supply of our medicines for the patients who need them.

Read More


Staff and Community

 • Effective Monday, March 16, we are encouraging any staff member who is able to work from home to do so until further notice. This includes staff at our corporate headquarters in Thousand Oaks, CA. Our teams in Asia have been proactively modeling this behavior for many weeks and in some cases are now returning to work based on local conditions and guidance from local health officials.
 • In addition, we have made the decision to suspend all in-person meetings and interactions with the healthcare community and professionals in the U.S. until April 17. As of March 16, all U.S. field staff will work from home and move to a virtual interaction model.
 • Amgen has suspended international business travel and limited domestic travel within the U.S. through April 17.
 • We have suspended attendance at medical congresses, conferences and other large events through April 17.
 • Enhanced cleaning procedures and visitor screening are being implemented at all Amgen locations.
 • Amgen and the Amgen Foundation have committed up to $12.5 million to support COVID-19 relief efforts. The funds will be used to support emergency response efforts in Amgen’s U.S. and international communities, patient-focused organizations that are mounting their own response efforts, and international relief efforts by Direct Relief and International Medical Corps. The Amgen Foundation will also match donations made by Amgen staff around the globe who wish to contribute their own funds to the relief efforts
 • Free online learning programs supported by the Amgen Foundation are available to help students continue their science education during school closures.

Supply of Our Medicines

 • Amgen continues to provide an uninterrupted supply of medicines for patients around the world. Based on inventory levels, we do not anticipate a shortage of our medicines due to COVID-19 at this time.
 • We are monitoring our raw material inventory levels and taking additional measures to mitigate against interruption.

Clinical Trials and R&D Efforts

 • We have a vast amount of clinical work going on at investigational sites across the globe. We are monitoring this dynamic situation closely.

Impact to Our Business

 • We activated our business continuity plans to avoid or minimize business disruption and ensure the well-being of our staff.
 • We don’t know the extent to which COVID-19 (coronavirus) will continue to spread and impact society.
 • At this stage, we cannot rule out future impact on our business including sales, manufacturing and clinical trials.