×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Nové partnerství v rámci programu Capture the Fracture® si klade za cíl snížit do roku 2025 počet fraktur krčku kyčelního kloubu a vertebrálních fraktur v důsledku osteoporózy o 25 %

Mezinárodní nadace pro osteoporózu oznamuje unikátní partnerství s Oxfordskou univerzitou a společnostmi Amgen a UCB v boji proti celosvětové zátěži veřejného zdraví způsobené osteoporózou.1

Fraktury kyčelního kloubu a vertebrální fraktury znamenají vysoké náklady pro společnost a často významnou změnu života pro pacienty.2,3

NYON, Švýcarsko (16. června 2020) - Amgen (NASDAQ: AMGN) a UCB (Euronext Brusel: UCB) oznámily, že budou spolupracovat s Mezinárodní nadací pro osteoporózu (International Osteoporosis Foundation, IOF), aby tak podpořily program Capture the Fracture®, jenž má za cíl do roku 2025 snížit počet zlomenin kyčelního kloubu a obratlů o 25 %. Podle současných odhadů trpí osteoporózou po celém světě až 200 milionů lidí,4 což má za následek, že každé tři sekundy dochází v souvislosti osteoporózou ke zlomenině.5

Osteoporóza je vážné chronické onemocnění, jež postupem času oslabuje kosti, ty se ztenčují a jsou náchylnější ke zlomenině.5 Existují však opatření, která mohou pacienti a poskytovatelé zdravotní péče přijmout, aby riziko zlomenin snížili.1 Iniciativa IOF nazvaná Capture the Fracture, nově podporovaná společnostmi Amgen a UCB ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, představuje celosvětový program, který pomáhá aktivně implementovat koordinační programy pozlomeninové péče (post-fracture care, PFC) v nemocnicích a zdravotnických systémech, aby tak pomohly pacientům předejít dalším zlomeninám v důsledku osteoporózy. Ani po zlomeninách souvisejících s osteoporózou není stále přibližně 80 % jedinců s vysokým rizikem identifikováno ani léčeno.6

„Osteoporóza zůstává celosvětovým problémem, který má za následek 8,9 milionu zlomenin během jediného roku,3 přičemž předchozí zlomenina zvyšuje riziko nové zlomeniny v důsledku osteoporózy o 86 %.7 Včasný zásah díky lepší pozlomeninové identifikaci, diagnostice a léčbě může u vhodných pacientů pomoci zlepšit výsledky a zároveň snížit náklady systémů zdravotní péče, “5 řekl doktor Darryl Sleep, senior vice president of Global Medical a chief medical officer at Amgen. „Podpora programu Capture the Fracture je důkazem našeho proaktivního přístupu k péči zaměřené na predikci a prevenci fatálních zlomenin dříve, než k nim dojde.“

„V současné době jsme svědky značného rozmachu tohoto onemocněním. S celosvětově rostoucím podílem stárnoucí populace je více než kdy dřív třeba řešit dopad, který může mít osteoporóza a s ní související zlomeniny na jednotlivce,“ řekl profesor Cyrus Cooper, prezident Mezinárodní nadace pro osteoporózu a profesor Ústavu muskuloskeletálních věd na Oxfordské univerzitě.

„Víme, že implementace koordinované pozlomeninové péče je tím nejúčinnějším8 krokem ke zlepšení dosavadní nedostatečné prevence sekundárních zlomenin, proto jsem velmi rád, že náš program Capture the Fracture podpoří společnosti Amgen, UCB a Oxfordská univerzita a společně se pustíme do mise s cílem zlepšit výsledky pacientů,“ řekl generální ředitel IOF, doktor Philippe Halbout.

Osteoporózou se zabývá hned několik lékařských specializací, což jen podtrhuje nutnost koordinované péče zaměřené na podporu pacientů s tímto onemocněním. V centru modelu Capture the Fracture stojí koordinátor péče, který pomáhá identifikovat, vyšetřit, diagnostikovat a vhodně léčit pacienty se zlomeninou související s osteoporózou, aby se tak snížilo riziko jejich případných budoucích zlomenin. Ukázalo se, že programy koordinace pozlomeninové péče zlepšují diagnostiku i způsoby léčby.8,9 Cílem tohoto partnerství je do konce roku 2022 zdvojnásobit počet současných 390 programů Capture the Fracture a zaměřit se na klíčové regiony včetně asijského Tichomoří, Latinské Ameriky, Středního východu a Evropy.

„Zavedení modelu pozlomeninové péče je považováno za progresivní milník v léčbě osteoporózy a osteoporotických zlomenin a zůstává vzorovou ukázkou toho, jak skvělé výsledky přináší koordinace péče mezi více dosud nepropojenými hráči,“ řekla profesorka Iris Loew-Friedrichová, chief medical officer a výkonná viceprezidentka společnosti UCB. „Spolupráce a interdisciplinární přístup jsou naprosto nezbytné, pokud máme úspěšně čelit výzvám budoucnosti a najít způsob, jak snížit zátěž, s níž se potýkají systémy zdravotní péče i lidé žijící s osteoporózou. Toto globální partnerství odpovídá ambicím společnosti UCB spočívajícím v propojené zdravotní péči, v hledání způsobů, jak poskytnout pacientům maximum a zlepšit životy těžce nemocných pacientů.“

Toto partnerství také vítá spolupráci stávajících sdružení pro prevenci zlomenin na mezinárodní, národní a regionální úrovni s cílem podpořit změnu přístupu v oblasti prevence zlomenin a stanovení priorit. Mezi další body partnerství patří vývoj a implementace účinných strategií a sdílení osvědčených postupů napříč programovými centry PFC, vytvoření digitálního nástroje, který bude dokumentovat a sdílet účinnost PFC, a poskytování virtuálního i osobního mentoringu a vzdělávacích programů pro poskytovatele zdravotní péče.

"Capture the Fracture představuje ohromnou příležitost, jak využít akademické dovednosti a univerzitní odborné znalosti, abychom dosáhli skutečného zlepšení péče o pacienty s osteoporózou," uvedl docent Kassim Javaid z Ústavu ortopedie, revmatologie a muskuloskeletálních věd Nuffield (NDORMS) při Oxfordské univerzitě. Docent Javaid spolu s doktorem Rafaelem Pinedo-Villanuevou budou zodpovědní za mentorský program a za vývoj způsobu péče a softwaru pro kalkulaci příspěvků na program PFC. „Doufáme, že se díky tomuto programu změní miliony životů, a těšíme se na spolupráci s britskými i zahraničními kolegy při realizaci této vize.“

Více informací o programu Capture the Fracture naleznete na adrese: http://www.capturethefracture.org.

O společnosti Amgen

Společnost Amgen se zavázala zpřístupňovat potenciál biologie pacientům trpícím závažnými onemocněními. Snaží se toho dosáhnout výzkumem, vývojem, výrobou a dodáváním inovativních léčiv pro humánní medicínu. Tento přístup staví na využití nástrojů, jako je pokročilá lidská genetika, k rozluštění komplikovaného charakteru onemocnění a porozumění základům lidské biologie.

Společnost Amgen se zaměřuje na oblasti, ve kterých je poptávka po léčbě vysoce neuspokojená, a využívá svých odborných znalostí při hledání řešení, jež zlepšují výsledky léčby a co nejvíce zkvalitňují život pacientů. Coby inovátor v oboru biotechnologií společnost Amgen od roku 1980 vyrostla v jednu z předních světových nezávislých biotechnologických firem, dostala se k milionům pacientů po celém světě a neustále vyvíjí nové léky, které se mohou stát přelomovými.

Pro více informací navštivte naši stránku www.amgen.cz nebo www.amgen.com

O Mezinárodní nadaci pro osteoporózu

International Osteoporosis Foundation – Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) je registrovaná nezisková nevládní nadace se sídlem ve Švýcarsku. IOF získala status „Roster“ poradní společnosti při Ekonomické a sociální radě Organizace spojených národů.

IOF po celém světě propojuje pacienty, výzkumné organizace, zdravotnické pracovníky a mezinárodní společnosti, které se snaží prosazovat význam zdravých kostí a předcházet frakturám způsobeným osteoporózou. www.iofbonehealth.org

O společnosti UCB

UCB, Brusel, Belgie (www.ucb.com) je globální biofarmaceutická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj inovativních léků a řešení s cílem změnit život lidem trpícím závažnými onemocněními imunitního nebo centrálního nervového systému. V roce 2019 dosáhla tato společnost se 7 500 zaměstnanci v téměř 40 zemích obratu 4,9 miliardy EUR. UCB je kótována na burze Euronext Brusel (symbol: UCB). Sledujte nás na Twitteru: @UCB_news

O Oxfordské univerzitě

Oxfordská univerzita se již počtvrté za sebou umístila na první příčce v žebříčku světových univerzit (Times Higher Education World University Rankings), přičemž hlavním důvodem tohoto úspěchu je náš průkopnický výzkum a inovace.

Oxford je světově proslulý výzkumnou činností na nejvyšší úrovni, zároveň poskytuje zázemí celé řadě nejtalentovanějších lidí z celého světa. Naše práce pomáhá zlepšit životy milionů lidí, neboť řeší problémy skutečného světa prostřednictvím obrovské sítě partnerských a spolupracujících organizací. Široký záběr a interdisciplinární podstata našeho výzkumu vede k nápaditým a vynalézavým postřehům i řešením.

O Ústav ortopedie, revmatologie a muskuloskeletálních věd Nuffield (NDORMS)

Ústav ortopedie, revmatologie a muskuloskeletálních věd Nuffield (NDORMS) je multidisciplinární oddělení, které se zaměřuje na hledání příčin muskuloskeletálních a zánětlivých onemocnění, aby tak mohlo poskytovat vysoce kvalitní a inovativní péči, jež zlepší kvalitu života lidí. NDORMS, největší evropské akademické pracoviště v rámci svého oboru, je součástí Lékařské fakulty Oxfordské univerzity a představuje rychle rostoucí komunitu více než 500 ortopedických chirurgů, revmatologů a vědců se zaměřením na léčbu poruch pohybového aparátu.

Výzkum tohoto ústavu probíhá na několika místech v rámci celého Ortopedického centra Nuffield, a to konkrétně ve Výzkumném středisku Botnar, Kennedyho institutu pro revmatologii a Centru Kadoorie. Společné umístění se zařízeními systému NHS (Národní zdravotní služba) poskytuje ústavu unikátní příležitost, kdy mohou vědci provádět svůj výzkum přímo ve spolupráci s klinickými lékaři. Tento faktor podstatně zvyšuje kapacitu výzkumu, zlepšuje přístup výzkumných pracovníků k pacientům a usnadňuje interakci mezi lékaři a vědci, která je pro úspěšný lékařský výzkum nezbytná. www.ndorms.ox.ac.uk

Výhledová prohlášení společnosti Amgen

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, vyplývající ze současných předpokladů a přesvědčení společnosti Amgen. Všechna prohlášení, která se netýkají historických údajů, by měla být považována za prohlášení výhledová, a to včetně jakýchkoli prohlášení týkajících se výsledků, výhod a synergií spolupráce nebo potenciální spolupráce s jakoukoli jinou společností – mj. i se společnostmi Adaptive Biotechnologies (včetně prohlášení popisujících šance této spolupráce na objevení a vývoj plně lidských neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 určených k potenciální prevenci nebo léčbě onemocnění COVID-19), BeiGene, Ltd., nebo akvizicí Otezla® (apremilast), včetně očekávaného růstu prodejů společnosti Otezla a načasování rostoucího zisku na akcii (EPS) nespadajícího pod Všeobecně uznávané účetní zásady (GAAP). Stejně tak by jako výhledová měla být vnímána prohlášení týkající se odhadů výnosů, provozních marží, kapitálových výdajů, hotovosti, jiných finančních ukazatelů, očekávaných právních, rozhodčích, politických, regulačních úprav nebo klinických výsledků nebo postupů, vzorců nebo praxe zákazníků a lékařů předepisujících léčiva, průběhů a výsledků proplácení, vlivu pandemie nebo jiných rozšířených zdravotních problémů, jako je aktuální pandemie COVID-19, na obchodní činnost společnosti Amgen, na výsledky, pokrok nebo účinky vztahující se ke studiím společnosti Otezla jakožto potenciální léčbě onemocnění COVID-19 a další podobné odhady a výsledky. S výhledovými prohlášeními jsou spojena významná rizika a nejistoty, včetně těch, které jsou uvedeny níže a podrobněji popsány ve zprávách Komisi pro cenné papíry a burzy předložených společností Amgen, a to včetně její poslední výroční zprávy Form 10-K a všech následujících pravidelných zpráv Form 10-Q a aktuálních zpráv Form 8-K. Pokud není uvedeno jinak, poskytuje společnost Amgen tyto informace k datu vydání dané tiskové zprávy a nezavazuje se v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných důvodů aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu.

Za žádná výhledová prohlášení nelze ručit a skutečné výsledky se od těch, které Amgen předpokládá, mohou významně lišit. Výsledky společnosti Amgen mohou být ovlivněny její schopností úspěšně prodávat nové či stávající produkty na domácím i mezinárodním trhu, vývojem v oblasti klinického výzkumu a regulačních faktorů, jež se dotýkají jak současné, tak budoucí produkce, dále mohou být ovlivněny růstem prodeje produktů nedávno uvedených na trh, konkurencí jiných produktů včetně biologicky podobných, potížemi nebo zpožděním při výrobě produktů společnosti a stavem celosvětové ekonomiky. Kromě toho je prodej produktů Amgen ovlivněn tlakem na cenu, politickou a veřejnou kontrolou a pravidly proplácení, která stanoví třetí strany jakožto plátci, včetně vlád, plánů soukromého zdravotního pojištění a poskytovatelů řízené péče. Prodej může být ovlivněn také regulačními nařízeními, vývojem v oblasti klinického výzkumu a směrnic či domácími a mezinárodními trendy v oblasti řízené péče a omezování nákladů na zdravotní péči. Výzkum, testování, stanovení cen, marketing a další činnosti společnosti Amgen navíc podléhají rozsáhlé regulaci ze strany domácích a zahraničních vládních regulačních orgánů. Amgen nebo jiné společnosti mohou potvrdit bezpečnost svých výrobků včetně zařízení, stanovit vedlejší účinky preparátů nebo odhalit výrobní problémy teprve poté, co jsou uvedeny na trh. Na obchodní činnost společnosti Amgen mohou mít vliv vládní vyšetřování, soudní spory a spory v souvislosti s odpovědností za výrobky. Podnikání Amgen může dále ovlivnit přijetí nové daňové legislativy nebo může být vystaveno dodatečným daňovým závazkům. Pokud by společnost Amgen neplnila povinnosti v oblasti podmíněnosti plynoucí z dohody o firemní integritě mezi společností Amgen a vládou USA, mohou být vůči Amgenu uplatněny významné sankce. Dále je třeba připomenout, že ačkoli Amgen běžně získává patenty na své výrobky a technologie, ochrana poskytovaná těmito patenty či patentovými přihláškami může být zpochybněna, zneplatněna nebo obejita konkurenty, případně může Amgen současné či budoucí spory o duševní vlastnictví prohrát. Společnost Amgen realizuje podstatnou část své komerční výrobní činnosti v několika klíčových zařízeních, a to včetně zařízení v Portoriku, z tohoto důvodu je také do určité míry závislá na třetích stranách a omezení dodávek se poté může odrazit v prodeji některých současných produktů a vývoji nových produktů. Propuknutí nákazy nebo podobné ohrožení veřejného zdraví, jako je COVID-19, a veřejné i vládní snahy o zmírnění šíření takové choroby mohou mít významně nepříznivý dopad na dodávky materiálu pro výrobní činnost společnosti Amgen, na distribuci jejích produktů, uvedení na trh nových výrobků a průběh klinických testů společnosti Amgen. Jakékoli podobné události mohou mít významně nepříznivý dopad na vývoj produktů společnosti Amgen, prodej jejích produktů, obchod a výsledky její činnosti. Amgen spoléhá na spolupráci s třetími stranami na vývoji některých ze svých potenciálních produktů a při uvedení na trh či prodeji některých svých komerčních produktů. Společnost Amgen navíc soupeří s jinými společnostmi, především s ohledem na množství produktů uváděných na trh, ale i v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů. Nelze zaručit objev či identifikaci nových potenciálních preparátů ani stanovení nových indikací pro současné produkty, navíc posun od konceptu k reálnému výrobku je velmi nejistý. Právě proto nelze zaručit, že kterýkoli potenciální produkt nebo stanovení nové indikace u současného preparátu budou dostatečně úspěšné, aby se z preparátu stal komerční produkt. Některé suroviny, zdravotnické přístroje a komponenty produktů poskytují společnosti Amgen výhradní externí dodavatelé. A někteří z distributorů, zákazníků a plátců Amgenu mají v rámci jednání se společností Amgen značný vliv na nákup. Pokud by byly zjištěny zásadní problémy u produktu podobného některému z produktů společnosti Amgen, který zahrnuje celou řadu výrobků, mohlo by to mít významně nepříznivý dopad na prodej daných produktů, na obchodní činnost a výsledky společnosti. Snaha společnosti Amgen o spolupráci s jinými společnostmi nebo o jejich akvizici, popř. získání jejich produktů či technologií, o integraci činnosti těchto společností nebo podporu produktů či technologií, které Amgen získal, nemusí být úspěšná. Porucha, kybernetický útok nebo narušení informační bezpečnosti by mohly ohrozit důvěrnost, integritu a dostupnost systémů a dat společnosti Amgen. Cena akcií společnosti Amgen může být volatilní a může ovlivněna celou řadou událostí. Obchodní výsledky společnosti Amgen mohou ovlivnit nebo omezit možnosti jejího představenstva deklarovat dividendu nebo její schopnost vyplatit dividendy či odkoupit její kmenové akcie. Amgen nemusí mít přístup na kapitálový a úvěrový trh ve chvíli, kdy pro něj nastanou příznivé podmínky, nebo také vůbec.

Odkazy

  1. International Osteoporosis Foundation. IOF Compendium of Osteoporosis 2nd Edition (Kompendium IOF o osteoporóze, 2. vydání). http://www.worldosteoporosisday.org/sites/default/WOD-2019/resources/compendium/2019-IOF-Compendium-of-Osteoporosis-WEB.pdf. Cit. z 11. března, 2020.
  2. Burge R., Dawson-Hughes B., Solomon D.H., et alWong J.B., King A., Tosteson A. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States (Výskyt a ekonomická zátěž fraktur souvisejících s osteoporózou v USA), 2005-2025. J Bone Miner Res. 2007; Mar;22(3):465-475.
  3. Johnell O., Kanis J. A. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. (Odhad světové prevalence a postižení spojených s osteoporotickými zlomeninami). Osteoporos Int. 2006;17:1726-1733.
  4. Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence (Stále rostoucí prevalence). Bone. 2006;38 (2 Suppl 1):S4-S9
  5. International Osteoporosis Foundation. Capture The Fracture – A global campaign to break the fragility fracture cycle (Capture The Fracture – Celosvětová kampaň proti opakovaným zlomeninám křehkých kostí) (Říjen 2012). http://share.iofbonehealth.org/WOD/2012/report/WOD12-Report.pdf. Cit. z 11. března, 2020.
  6. Nguyen T. V., Center J. R., Eisman J. A. Osteoporosis: underrated, underdiagnosed and undertreated (Osteoporóza: podceňovaná, nediagnostikovaná a chybně léčená). Med J Aust. 2004;180:S18-S22.
  7. Kanis J. A. Johnell O., De LAet C., Delmas P., Garnero P., Johansson H., Johnell O., Kriger H., McCloskey E. V., Mellstrom D., Melton L. J. III, Odén A., Pols H., Reeve J., Silman A., Tenenhouse A. A meta-analysis of previous fracture and fracture risk (Metaanalýza předešlých fraktur a rizika fraktury). Bone. 2004 35;375-82
  8. Akesson et al. Capture the Fracture: a Best Practice Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle (Capture the Fracture: přehled osvědčených postupů a celosvětová kampaň proti opakovaným zlomeninám křehkých kostí). Osteoporos Int. 2013 Aug;24(8):2135-52
  9. Ganda et al. Models of care for the secondary prevention of osteoporotic fractures: a systematic review and meta-analysis (Modely péče v rámci sekundární prevence osteoporotických fraktur: systematický přehled a metaanalýza). Osteoporos Int. (2013) 24:393–406