×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Amgen v České republice pomáhá v boji proti následkům onemocnění COVID19

Praha 8.9.2020

Česká pobočka biotechnologické společnosti vyčlenila zvláštní fond na boj pomoci proti následkům onemocnění COVID19. K dnešnímu dni rozdělila téměř jeden milion korun.

Amgen tuto sumu rozdělil mezi největší lékařská zařízení, která bojují s koronavirem v první linii, a mezi neziskové organizace a spolky, jež dobrovolně pomáhají pacientům a dalším postiženým osobám. Firma chce tímto způsobem podporovat ty, kteří stojí v první linii a naplňovat své poslání sloužit pacientům.

Společně s touto pomocí podporuje Amgen celosvětově i finační dary svých zaměstnanců. Globální nadace Amgen foundation se rozhodla celosvětově rozšířit svůj dosavadní program dostupný pouze v Americe. Princip dárcovství je takzvaně „koruna za korunu.” Za každou věnovanou korunu zaměstnancem společnosti Amgen, přispěje společnost stejnou částkou předvybrané organizaci. V České republice byl vybrán Český červený kříž.