×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Zaměstnanci Amgenu ČR pomáhali v Hospicu sv.                   Alžběty a chráněné Dílně Jinan


Zaměstnanci společnosti Amgen s.r.o. po dvou letech proticovidových opatření zorganizovali v květnu dobrovolnický den, během kterého pomáhali ve dvou neziskových organizacích v Praze a v Brně.

V pražské Dílně Jinan pomáhají zaměstnanci Amgenu pravidelně. Jinan je sociálně terapeutická dílna, která vytváří náhradní pracovní prostředí lidem, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou uplatnit na trhu práce. Zaměstnanci Amgenu se podílejí na výrobě věnců a vánočních

dekorací či na práci na zahradě. Letošní pomoc spočívala především v přesunu a úpravě kompostu a péči o zahradu. Odměnou všem bylo nejen vynikající zdravé pohoštění, milá společnost usměvavého a pozitivního kolektivu klientů dílny, ale i malý klavírní koncert.

Hospic sv. Alběty v Brně navštívili zaměstnanci Amgenu jako dobrovolníci vůbec poprvé. Hospic poskytuje odbornou zdravotnickou a psychologickou podporu, která pomáhá vyrovnat se
se ztrátami a omezeními zdravotního stavu pacientů a poskytuje jim možnost důstojného dožití.

V budově hospicu s lůžkovou částí letos pomáhali zaměstnanci Amgenu s úklidem, mytím oken a dveří, ale i broušením a natíráním nábytku.

Společnost Amgen dlouhodobě podporuje dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců. Kromě Dílny Jinan a Hospicu
sv. Alžběty vypomáhají zaměstnanci Amgenu také v keramické Dílně Eliáš a v Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech.