×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

Společenská odpovědnost firmy Amgen

Nášim závazkem je neustále pozitivně ovlivňovat svět vším tím, co ve společnosti Amgen děláme.

Amgen si zakládá na vlastním etickém kodexu,který dodržují všichni zaměstnanci společnosti po celém světě. Působíme ve 100 zemích světa a ve všech se snažíme být přirozenou součástí kultury. S tím souvisí činnost Nadace Amgen, jejímž cílem je pomáhat odstranit nerovnost v přístupu ke zdravotním službám, podpora lokálního vzdělávání a popularizace vědy mezi mladými lidmi. Naše společnost v České republice podporuje prostřednictvím grantů řadu pacientských sdružení a pravidelně pořádá dny dobrovolnictví, při nichž zaměstnanci pomáhají neziskovým organizacím a sdružením. V rámci podpory vědy, výzkumu a výuky již několik let spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technickou. Projektem Amgen Teach pomáháme s organizací vzdělávacích aktivit pro žáky i učitele chemie a dalších přírodovědných předmětů.